Vize ve pasaport için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 

PASAPORT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

• Nüfus cüzdanı aslı (T.C. Kimlik numarası olacak)
• 2 Adet biyometrik fotoğraf

HAC VE UMRE VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

• Uçuş tarihinden itibaren en az 1 yıl geçerli ve 10 yıldan eski olmayan pasaport
• T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanı önlü-arkalı fotokopisi,
• 2 Adet Arka fon Beyaz vesikalık fotoğraf, 
• Eşi ile gideceklerden evlilik cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt örneği,
• Çocukları ile giden ailelerden her çocuk için ayrı ayrı nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği
• 45 Yaş altı birinci dereceden akrabası (babası-18 yaş üstünde erkek kardeşi-öz amcası-öz dayısı) ile gidecekler için Muvafakatname ve Taahhütname ile her fert için ayrı ayrı nüfus müdürlüğünden alınmış olan vukuatlı nüfus kayıt örneklerinin asılları (bayan bayana mahrem kesinlikle olamaz)

Muvafakatname Örneği; Noterden yapılacak
Eşim, Kızım,kız kardeşim Filiz YEŞİL’in babası, öz dayısı, öz amcası Ahmet ÇELİK ile birlikte Hacca gitmesine muvafakat ederim.

Taahhütname Örneği; Noterden yapılacak
Kızım, gelinim, öz teyzem, öz halam Filiz Yeşil’i Hacca götürüp getireceğimi taahhüt ederim. Bütün aile fertleri için vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı (Muvafakatname-taahhütname verenler ve gidecek kişinin adına)

NOTLAR

• 45 Yaş altında yanlarında erkek mahremi ile gidecek (baba, amca, dayı, abi v.b.) bayanların noter kâğıdı ve nüfus kayıt örneği
• 45 Yaş altından yalnız gidecek bayanlar ve 18 yaş altı erkek çocuklar için yanlarından gerçek erkek mahrem olmadıkça seyahate katılamazlar
• Anne veya Baba pasaportu ile seyahat edecek çocukların fotoğraflarının mutlaka yapıştırılmış ve mühürlenmiş olması gerekmektedir.